Facebook
ОУ Св. Солунски братя
Основно училище в с. Крамолин, Общ. Севлиево

Документи

План за противодействие на тероризма.

Прикачени документи

Училищни учебни планове на 1,2,3,4,5,6 и 7 клас за учебната 2020-2021г.
Дейности по програмата за Приобщаващо образование 2020-2021г.
Правилник БУВОТ 2020-2021г.
План на комисията по БДП 2020-2021г.
План на комисията за превенция на противообществените прояви на учениците
План за контролната дейност на директора 2020-2021г.
План на заседанията на Педагогическия съвет 2020-2021г.
План квалификационната дейност за учебната 2020-2021г.
Годишен план за учебната 2020-2021г.
Дневен режим и седмично разписание за учебната 2019-2020г.
УУП-1,2,3,4,5,6 и 7кл. 2019-2020г.
Годишен план с приложения за учебната 2019-2020г.
Учебен план 1 клас
Спортен календар
Учебен план 6 клас
Учебен план 5 клас
Учебен план 3,4,7клас
Учебен план 2клас
Приобщаващо образование
Мерки и качество на образованието
Учебна програма за целодневно обучение
Правилник за дейноста на училището
Стратегия
Годишен план